Verdifulle forretningsapplikasjoner

Armada Dynamics utvikler og leverer forretningsapplikasjoner basert på Microsoft Dynamics NAV.
Selskapet har to hovedsatsningsområder:

Microsoft Dynamics NAV

dynamics
Med over 100 000 installasjoner, er Microsoft Dynamics NAV en av de mest populære ERP programvarepakkene i verden.

  • Rask å implementere og tilpasse
  • Moduler for økonomistyring, salg, logistikk etc
  • Brukeren står fritt i å velge hvor mye av løsningen man ønsker å ta i bruk

Armada EQM – Rental

dynamics2
Vår løsning for utleie brukes av tusenvis av brukere hver eneste dag. Løsningen er bygget som en modul i
Microsoft Dynamics NAV.

  • Komplett utstyrforvaltning
  • Håndterer utleie av utstyr, stillas, mengdemateriell og tjenester
  • Fullstendig utleiehistorikk på objekter

Våre tjenester

headphones

Support etter implementering

Armada Dynamics hjelper deg med å implementere og støtter ved behov etter at løsningen er satt i drift.

headphones

Office 365 og Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV kan leveres som en tjeneste i Azure sammmen med Office365.

headphones

Programvare

Armada Dynamics AS leverer Microsoft Dynamics NAV (Navision) og Armada EQM-Rental.