Skip to main content

Kunnskapsbase

Struktur på utstyr

Mengdemateriell

Utstyr som ikke er unikt og som håndteres i antall, som stillas, gjærer, telt, møbler, etc. Denne typen av utstyr er definert som varer.

Unike enheter (Objekter)

Utstyr som kan håndteres som unike enheter med serienummer og/eller intern nummerering. Denne typen av utstyr er definerte som objekter og er delt inn i tre nivåer:

  • Objektgruppe
  • Objekttype
  • Objekt

I tillegg kan objekter kategoriseres med fabrikant og fabrikantmodell.

Utleiepakker (kits)

Utleiepakker er stykklister som kan bli definert med utleievarer og objekttyper. Utleiepakkene er definert som maler og sammensetningen kan endres på kontraktlinjenivå.

Tilgjengelighetskalendre

Bruk tilgjengelighetskalendrene til å planlegge både utleveringer og returer, og for å se status på det ulike utstyret på de de ulike dagene. Fra tilgjengelighetskalendrene kan du åpne en utleiekontrakt eller et utleietilbud og du kan også opprette en ny utleiekontrakt eller et nytt utleietilbud. Tre ulike tilgjengelighetskalendre er tilgjengelige:

  • Objekttypekalender
  • Objektkalender
  • Utleievarekalender

Rask løsning for å legge utstyr ut på leie og å returnere utstyret

Prosessen med å opprette en kan følge en «hurtigregistreringsprosess» eller en mere styrt prosess som kan starte helt fra tilbudsprosessen. Den styrte prosessen kan starte med en plukkordre, gå videre til en utleveringsordre, for å avsluttes ved å tas imot via en henteordre (retur). Man kan velge å bruke kun en av prosessene, eller man kan bruke prosessen som passer best til de ulike situasjonene som oppstår, f.eks.:

  • «Hurtigregistrering» for kunder som kommer til selskapet og starter prosessen i kundemottaket og tar med seg utstyret
  • Den formelle prosessen når en kunde bestiller utstyr og ønsker å få det utlevert og hentet

Fra tilbud til kontrakt med ett trykk

Du kan opprette utleietilbud hvor du kan velge å reservere utstyret for kunden. Et tilbud kan arkiveres i ulike versjoner, slik at man kan lage ulike varianter av et tilbud for en kunde for deretter å velge hvilken versjonen til slutt ønsker. Fra utleietilbudet kan du lage utleiekontrakten ved å trykke på en knapp i tilbudet. Tilbud er definert med ulike tilbudsstatuser og kan bli satt opp med en utløpsdato på tilbudet (med en mulighet for å arkivere utløpte tilbud). Det er også mulig å kunne måle antall tilbud vunnet mot antall tilbud tapt i en periode.

Kopiering av utleiekontrakt og utleietilbud

Det er enkelt å kopiere et utleietilbud eller en utleiekontrakt til et nytt tilbud eller til en ny kontrakt. Du kan kopiere et tilbud eller en kontrakt fra en kunde til en annen kunde. Det er også mulig å kopiere et tilbud eller en kontrakt hvis en kunde ønsker et tilsvarende tilbud eller en tilsvarende kontrakt som kunden har hatt tidligere.

Bytte utstyr i kontrakt

Hvis et utleieobjekt i en utleiekontrakt er skadet eller ikke virker, kan du erstatte/bytte ut objektet med et annet objekt. Det nye objektet vil automatisk arve det opprinnelige objektets prisstruktur (også ved bruk av pristrapper).

Videre-utleie av utstyr

Løsningen gir deg mulighet til å videre-utleie utstyr som ditt selskap ikke eier selv. Dette kan gjøres på kort sikt med egne innleieenheter, det kan også gjøres over lengre sikt med utleieobjekter og det kan gjøres med mengdemateriell. Kostnadene du mottar kan du registrere mot utstyret, slik at du kan få en oversikt over om du tjener penger på videre-utleien.

Statistikk på utleiekontrakt

Fra utleiekontrakten kan du få statistikk over fakturert og forventet inntekt på utleiekontrakten. Du kan se utleie- og salgsinntekten generert så langt, og forventet inntekt for neste fakturaperiode, den følgende måneden og de neste tre måneder. I tillegg kan du også se kostnader som er knyttet opp mot utleiekontrakten fra kjøpsfakturaer, slik som f.eks. transportkostnader og andre tjenester). Statistikken på utleiekontrakten gir det et resultatkort på utleiekontrakten. 

Sikringsgebyr på utleiemateriell

Sikringsgebyr på utleiemateriell faktureres på basis av en prosent av utleieinntekten på en utleiefaktura. Sikringsgebyret kan være basert på nettoomsetning eller bruttoomsetning på det utleiematerieller som er definert med at det skal ha sikringsgebyr.

Samlefakturering av flere utleiekontrakter

Det er mulig å sette opp kunder med at de skal ha samlefakturering av utleiekontrakter. Kunder kan settes opp med at de skal ha en faktura per kontrakt, en faktura per faktura-til kunde (f.eks. et hovedkontor) eller en faktura per kundeprosjekt. Det er også mulig å splitte samlefakturaene per ansvarssenter (f.eks. avdelinger) i selskapet som fakturerer.

Funksjonstester (på utleveringer og returer)

Du kan definere funksjonstester på Objekttyper, og disse kan bli definert som obligatoriske ved utlevering og/eller ved retur. Fra en funksjonstest kan du klargjøre et objekt eller du kan feile funksjonstesten og lage en verkstedordre for å reparere objektet. Verkstedordren kan belastes mot kunden som hadde objektet eller kostnaden kan tas internt.

Planlagt service, vedlikehold og sertifiseringer

Du kan sette opp planlagte servicer, vedlikehold eller sertifiseringer basert på en teller (kilometer eller timeteller), en dato eller med en kombinasjon av teller og dato, f.eks. hva som skjer først av 500 timer eller 3 måneder. Planlagt service/vedlikehold/sertifisering kan visualiseres i tilgjengelighetskalendrene.

«Ad-hoc» service

Verkstedordre/Serviceordre kan opprettes «on the fly» for eksempel hvis man ser at et objekt trenger service eller et generelt vedlikehold. Kostnaden for dette kan belastes mot en kunde eller kostnaden kan tas internt. Servicen/vedlikeholdet/sertifiseringen kan visualiseres i tilgjengelighetskalendrene.

Armada Dynamics AS

Kontakt oss

Hovedkontor:
Armada Dynamics AS
Sandakerveien 52
N-0477 Oslo

Telefon: +47 22 09 45 80
Email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Support:
Telefon: +47 22 09 45 80
Email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Sertifisering